Нова книга „Публицистика и национална самобитност“

Уважаеми колеги,

В края на годината излезе новата ми книга „Публицистика и национална идентичност„. Тя съдържа избрани студии, статии и есета. Независимо, че е съставена от текстове с различна насоченост: студии по история на българската пеблицистика, етюди върху нашите литературни и обществени нрави, размисли за националния ни характер, тя притежава единна творческа концепция. Сборникът е обединен от виждането за словото като израз и въплъщение на националната ни идентичност. Като тук не става дума за чисто художествените и стиловите аспекти на публицистиката и литературата, а за тяхната опора като фундамент на нашата култура.

Болезнено ме занимаваше проблемът какви ще бъдат нейните бъдещи форми и дали ще се сбъднат опасенията на Маршал Маклуън за края на цивилизацията на печатното слово; за тоталната доминация на аудиовизуалната култура и виртуалната реалност.

Не по-малко провокативна е дилемата: как ще се определя душевността на българина оттук нататък, след като традиционните за това институции като семейството, училището, църквата, казармата, са маргинализирани и обезценени.

Литературата, историята и езикът са същностните черти на всяка национална самобитност, те са трите ипостази  на националния ни логос. Още в програмата на Българското книжовно дружество (първообразът на БАН) задачите на тази възрожденска институция са формулирани така: „образование и усъвършенстване на българския език, на българската история и на народната наша словесност въобще„.

доц. д-р Ивайло Христов

Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.Здравейте уважаеми колеги и студенти,

Успях да създам своя университетски академичен блог. Радвам се, харасва ми, надявам се да бъде полезен.

Благодаря на ръководството на УНСС, че реализираха такава модерна технологична структура. Трябва да бъдем актуални и съвременни.

Ивайло ХристовWelcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.