Добре дошли!

Добре дошли сте в моя блог.

През 2010 год. започнах да преподавам като хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство като част от докторантската ми програма. И така, година след година, продължавам да преоткривам преподавателската професия, да преодолявам предизвикателствата пред тази професия.

Преоткривам всяка година и чудесните млади хора, с които се срещам. Най-удовлетворяващо от тази професия е когато по коридорите на Университета някое привидно напълно непознато момиче или момче ме погледне, усмихне се, кимне с глава или промълви „Добър ден“. И макар в първия миг лицето да се слива с всички останали, след секунди вече знам, че това е моят студент.

Чувствам близки студентите си. Чувствам близки и колегите си. Надявам се, че започвам с тях стъпка по стъпка да ставам професионално близка. Уча се от тях постепенно. Надявам се един ден и аз да има какво да им дам в замяна.

Тук ще намерите информация за мен, за моите специализации и интереси, за преподавателската ми и научно-изследователска работа, за студентите ми и техните идеи.

Очаквам вашите съвети, препоръки и критики. А защо не и предложения и идеи.

До нови срещи.