PhD StudentsДокторанти

.       Уважаеми млади колеги, отворен съм за ваши теоретични и методически въпроси. Ще Ви консултирам с удоволствие – не само в рамките на своята професионална компетентност, но и относно процедурите и деликатните колегиални отношения.

.       Моята агенция АССА-М разполага с огромна по обем емпирична база данни, за всички основни сфери на българското общество от 1993 г. В автобиографията ми вижте списъка на авторските емпирични изследвания.  През 1994-1996 г. и от 2003 г. през 2 години до сега имах уникалната възможност да набера представителна емпирична информация за населението в България с извадки над 4000 души.

.       Винаги съм предоставял тази информация на студенти и докторанти – за подготовката им на курсови, дипломни работи, и на дисертационните им трудове. Изисквам само коректно цитиране като източник и авторство.

.       Мисля, че така се обогатяваме взаимно, взаимно се стимулираме за успех пред новите предизвикателства в науката.

*   *   *

.       Досега има опит в работа с докторанти в няколко тематични полета:

  • Възпроизводство на населението и трудовите ресурсив условията на демографска криза, промени в професионалната структура в икономиката и обществото, резки поколенчески трансформации в ценностите и поведението, мотивациите и моделите за успех;
  • Трансформации на публичната сфера и обществените комуникациипромените в полето на политическия меркетинг, медийната ефективност, динамиката в общественото мнение;
  • Трансформирането на ЕС като макро система – в социологически и кибернетичен ракурс, в състояние на криза и фазов преход, на бифуркация и търсене на удачен модус на системата след кризата;
  • Политическата субектност в сегашната кризисна и турбулентна политическа среда – лидерите на промяната и политическата алтернатива, успешно публична реторика и поведение, харизмата и магическите думи в политиката, семейството и „Първите дами“ като фактор за утвърждаване на държавни и партийни лидери.
.       С готовност бих обсъдил ваши предложения за тематичен профил и конкретна проблематика на докторантура в моето професионално направление (Социология, антропология и науки за културата) – ако някой от вас би желал да работим заедно.
..