Научноизследователска дейност

2015 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2014
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра „Политология“ и катедра „Икономическа социология“
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 15-47
Година на провеждане: 2014
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 07
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Тема: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Забележка:

2015 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра „Политология“
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 136-161
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Наименование на научния форум: „ПОЛИТОЛОГИЯТА ПРЕД ГЛОБАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК“
Тема: ВЪЛНАТА ОТ „БЕЖАНЦИ” ПРЕЗ БАЛКАНИТЕ КЪМ ЦЕНТЪРА НА ЕВРОПА: ЦИВИЛИЗАЦИОННА ЗАПЛАХА И РИСК ЗА БЪЛГАРИЯ
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално разслояване и неравенство в България
Име на списание/издателство: сп. Понеделник
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 75-81
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Място на провеждане: София
Организатор: организационен комитет от катедра „Политология” и катедра „Икономическа социология”
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: под печат
Дата на провеждане: 27.11.2014
Дата на публикуване: 28.11.2014
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство
Тема: Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Наименование: Преструктуриране на политическото и идеологическо пространство
Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Колектив: доц. д-р Елена Симеонова, гл. ас. д-р Катя Михайлова, ас. д-р Тодорка Кинева, докторант Таньо Василев
Описание: Конферентна проява посветена на 25-годишнината от началото на Прехода в България (1989-2014).
Начало: 27.11.2014
Край: 28.11.2014
Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2103-20/2009

Наименование: Икономически функции на съвременното българско семейство

Ръководител: проф.д.с.н.Михаил Мирчев

Колектив: доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Саша Тодорова, ст.н.с.ІІст.Емилия Ченгелова и др.

Описание: Да се позиционира съвремения брак и семейство в системата от фактори за икономическа и социална модернизация на България

Начало: 15.06.2009

Край: 15.10.2012

Забележка:

Година: 2011 – Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : COST IS 0806

Място на провеждане: Sofia

Организатор: COST Action IS 0806

Роля в проявата /доказателства за участие/: Member of management committee

Дата на провеждане: 01.12.2012

Наименование на научния форум: 1st european conference for comparative electoral research

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS 0806

Наименование: The true european voter

Ръководител: Hermann Schmitt

Колектив: 25 member states

Описание: A strategy for analyzing the prospects of european electoral democracy that include the west the south and the east of the continent

Начало: 15.06.2009

Край: 15.06.2013

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST 0906

Наименование: Transforming audiences, transforming societies

Ръководител: Steering committee

Колектив: 25 member states

Описание: Analyzing the transformation of audiencies and societies

Начало: 01.06.2010

Край: 01.06.2014

Забележка:

Година: 2011 – Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : АФОН

Място на провеждане: София, УНСС

Организатор: Фондация Фридрих Еберт

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет

Дата на провеждане: 25.11.2011

Наименование на научния форум: Младежки академичен форум за обществена наука

Забележка:

Година: 2011 – Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 27.10.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Протокол

Забележка:

Брой: 2

Година: 2011 – Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 27.10.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: София

Организатор: Фондация Човещина

Автор/и: няма

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 206-240

Дата на провеждане: 15.04.2011

Дата на публикуване: 15.06.2011

Наименование на научния форум: Българският етнически модел.

Тема: Българският етнически модел: социален и цивилизационен резултат

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-20/2009

Наименование: Икономически функции на българското семейство

Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Колектив: доц.Саша Тодорова, доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Емилия Ченгелова, гл.ас.д-р Катя Михайлова и др.

Описание: Проектът цели изследване на семейството като икономически и производствен фактор в епохата на глобализацията и криза. Извършено е ЕСИ по темата

Начало: 21.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП 16/2009

Наименование: Първи форум за обществени науки

Ръководител: проф.д.с.н. Михаим Мирчев

Колектив: Михаела Мишева, доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Андрей Георгиев, проф.Маргарита Атанасова

Описание: Конферентна проява за обществени науки под обща тема:“ Глобализация и кризата: Социално-икономически предизвикателства и проекции

Начало: 15.07.2009

Край: 15.12.2010

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST ISO 806

Наименование: THE TRUE EUROPEAN VOTER

Ръководител: prof. Herman Shmidt

Колектив: prof. Paolo Segatti, prof. Radec Markowski at all

Описание: Научна мрежа за електорални изследвания в Европа

Начало: 24.11.2008

Край: 04.05.2013

Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0806

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS0 906

Наименование: Transforming Audiences, Transformoing Societies

Ръководител: prof. Geffroy Patriarche

Колектив: prof. Cristina Ponte, prof. Ingrid Paus-Habsbring, Prof. Katia Mihailova at all

Описание: Научна мрежа за изследване на трансформациите на съвременната медийна сфера в контекста на обществото като цяло

Начало: 21.01.2010

Край: 28.02.2014

Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0906

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мишев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ:

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: България, София, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка: под печат

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: ОБЩЕСТВОТО КАТО СИСТЕМА:ПРОИЗВОДИТЕЛНИЯТ ПРИНЦИП

Име на списание/издателство: АИ „Проф.Марин Дринов“

Място на публикуване: България, София,

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 25 стр.

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: POST-SOCIALIST BULGARIA:THE DRAMATIC TRANSITION FROM ETATIST’ TO LIBERALIST’ SOCIAL STRUCTURE

Име на списание/издателство: сп.Социологически проблеми

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17стр.

Забележка: In: „Sociological Problems“, Special Issue 2010 for XVII

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: 20 години Преход: да се смеем ли, да плачем ли?

Име на списание/издателство: В сп. „Понеделник“, бр. 3/4, София, 2010

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12 стр.

Забележка: Оригинално издание: www.ponedelnik.bg

Година: 2010 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 – Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 26.10.2010

Място на провеждане: з. 5020

Университет: УНСС

Факултет: Общоикономически

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Изпитен протокол № 4-5

Забележка:

Брой: 2

Година: 2010 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 05/2010

Място на провеждане: България, София, УНСС

Организатор: к-ра Политология

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 6.11. 2010

Дата на публикуване: 04.04.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ:ПОУКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: „Телевизията за деца“,

Автор/и: гл. ас. д-р Катя Михайлова

Доказателство: Рецензия, в протокол от Катедрен съвет на катедра МОК, УНСС № 10 от 24.03.2010

Забележка:

2015 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2014
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра „Политология“ и катедра „Икономическа социология“
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 15-47
Година на провеждане: 2014
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 07
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Тема: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Забележка:

2015 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра „Политология“
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 136-161
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Наименование на научния форум: „ПОЛИТОЛОГИЯТА ПРЕД ГЛОБАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК“
Тема: ВЪЛНАТА ОТ „БЕЖАНЦИ” ПРЕЗ БАЛКАНИТЕ КЪМ ЦЕНТЪРА НА ЕВРОПА: ЦИВИЛИЗАЦИОННА ЗАПЛАХА И РИСК ЗА БЪЛГАРИЯ
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално разслояване и неравенство в България
Име на списание/издателство: сп. Понеделник
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 75-81
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Място на провеждане: София
Организатор: организационен комитет от катедра „Политология” и катедра „Икономическа социология”
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: под печат
Дата на провеждане: 27.11.2014
Дата на публикуване: 28.11.2014
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство
Тема: Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Наименование: Преструктуриране на политическото и идеологическо пространство
Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Колектив: доц. д-р Елена Симеонова, гл. ас. д-р Катя Михайлова, ас. д-р Тодорка Кинева, докторант Таньо Василев
Описание: Конферентна проява посветена на 25-годишнината от началото на Прехода в България (1989-2014).
Начало: 27.11.2014
Край: 28.11.2014
Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2103-20/2009

Наименование: Икономически функции на съвременното българско семейство

Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Колектив: доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Саша Тодорова, ст.н.с.ІІст. Емилия Ченгелова и др.

Описание: Да се позиционира съвремения брак и семейство в системата от фактори за икономическа и социална модернизация на България

Начало: 15.06.2009

Край: 30.10.2012

Забележка:

Година: 2011 – Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : COST IS0806

Място на провеждане: Sofia

Организатор: COST Action IS0806

Роля в проявата /доказателства за участие/: Member of management committee

Дата на провеждане: 01.12.2012

Наименование на научния форум: 1st European conference for comparative electoral research

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS 0806

Наименование: The true European voter

Ръководител: Hermann Schmitt

Колектив: 25 member states

Описание: A strategy for analyzing the prospects of European electoral democracy that include the west the south and the east of the continent

Начало: 15.06.2009

Край: 15.06.2013

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS0906

Наименование: Transforming audiences, transforming societies

Ръководител: Steering committee

Колектив: 25 member states

Описание: Analyzing the transformation of audiences and societies

Начало: 01.06.2010

Край: 01.06.2014

Забележка:

Година: 2011 – Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : АФОН

Място на провеждане: София, УНСС

Организатор: Фондация Фридрих Еберт

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет

Дата на провеждане: 25.11.2011

Наименование на научния форум: Младежки академичен форум за обществена наука

Забележка:

Година: 2011 – Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 27.10.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Протокол

Забележка:

Брой: 2

Година: 2011 – Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 27.10.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: София

Организатор: Фондация Човещина

Автор/и: няма

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 206-240

Дата на провеждане: 15.04.2011

Дата на публикуване: 15.06.2011

Наименование на научния форум: Българският етнически модел.

Тема: Българският етнически модел: социален и цивилизационен резултат

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-20/2009

Наименование: Икономически функции на българското семейство

Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Колектив: доц.Саша Тодорова, доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Емилия Ченгелова, гл.ас.д-р Катя Михайлова и др.

Описание: Проектът цели изследване на семейството като икономически и производствен фактор в епохата на глобализацията и криза. Извършено е ЕСИ по темата

Начало: 21.06.2009

Край: 30.10.2012

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП 16/2009

Наименование: Първи форум за обществена наука

Ръководител: проф.д.с.н. Михаим Мирчев

Колектив: Михаела Мишева, доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Андрей Георгиев, проф. Маргарита Атанасова

Описание: Конферентна проява за обществени науки под обща тема: „Глобализация и кризата: Социално-икономически предизвикателства и проекции“

Начало: 15.07.2009

Край: 15.12.2010

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS0806

Наименование: THE TRUE EUROPEAN VOTER

Ръководител: prof. Herman Schmitt

Колектив: prof. Paolo Segatti, prof. Radec Markowski at all

Описание: Научна мрежа за електорални изследвания в Европа

Начало: 24.11.2008

Край: 04.05.2013

Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0806

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS0906

Наименование: Transforming Audiences, Transforming Societies

Ръководител: prof. Geffroy Patriarche

Колектив: prof. Cristina Ponte, prof. Ingrid Paus-Habsbring, Ass. prof. Katia Mihailova at all

Описание: Научна мрежа за изследване на трансформациите на съвременната медийна сфера в контекста на обществото като цяло

Начало: 21.01.2010

Край: 28.02.2014

Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0906

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мишев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: България, София, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка: под печат

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: ОБЩЕСТВОТО КАТО СИСТЕМА: ПРОИЗВОДИТЕЛНИЯТ ПРИНЦИП

Име на списание/издателство: АИ „Проф. Марин Дринов“

Място на публикуване: България, София,

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 25 стр.

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: POST-SOCIALIST BULGARIA: THE DRAMATIC TRANSITION FROM ETATIST’ TO LIBERALIST’ SOCIAL STRUCTURE

Име на списание/издателство: сп. Социологически проблеми

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17стр.

Забележка: In: „Sociological Problems“, Special Issue 2010 for XVII

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: 20 години Преход: да се смеем ли, да плачем ли?

Име на списание/издателство: В сп. „Понеделник“, бр. 3/4, София, 2010

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12 стр.

Забележка: Оригинално издание: www.ponedelnik.bg

Година: 2010 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 – Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 26.10.2010

Място на провеждане: з. 5020

Университет: УНСС

Факултет: Общоикономически

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Изпитен протокол № 4-5

Забележка:

Брой: 2

Година: 2010 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 05/2010

Място на провеждане: България, София, УНСС

Организатор: к-ра Политология

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 6.11. 2010

Дата на публикуване: 04.04.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ: ПОУКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: „Телевизията за деца“,

Автор/и: гл. ас. д-р Катя Михайлова

Доказателство: Рецензия, в протокол от Катедрен съвет на катедра МОК, УНСС № 10 от 24.03.2010

Забележка:

2015 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2014
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра „Политология“ и катедра „Икономическа социология“
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 15-47
Година на провеждане: 2014
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 07
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Тема: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Забележка:

2015 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра „Политология“
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 136-161
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Наименование на научния форум: „ПОЛИТОЛОГИЯТА ПРЕД ГЛОБАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК“
Тема: ВЪЛНАТА ОТ „БЕЖАНЦИ” ПРЕЗ БАЛКАНИТЕ КЪМ ЦЕНТЪРА НА ЕВРОПА: ЦИВИЛИЗАЦИОННА ЗАПЛАХА И РИСК ЗА БЪЛГАРИЯ
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално разслояване и неравенство в България
Име на списание/издателство: сп. Понеделник
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 75-81
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Място на провеждане: София
Организатор: организационен комитет от катедра „Политология” и катедра „Икономическа социология”
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: под печат
Дата на провеждане: 27.11.2014
Дата на публикуване: 28.11.2014
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство
Тема: Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Наименование: Преструктуриране на политическото и идеологическо пространство
Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Колектив: доц. д-р Елена Симеонова, гл. ас. д-р Катя Михайлова, ас. д-р Тодорка Кинева, докторант Таньо Василев
Описание: Конферентна проява посветена на 25-годишнината от началото на Прехода в България (1989-2014).
Начало: 27.11.2014
Край: 28.11.2014
Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2103-20/2009

Наименование: Икономически функции на съвременното българско семейство

Ръководител: проф.д.с.н.Михаил Мирчев

Колектив: доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Саша Тодорова, ст.н.с.ІІст.Емилия Ченгелова и др.

Описание: Да се позиционира съвремения брак и семейство в системата от фактори за икономическа и социална модернизация на България

Начало: 15.06.2009

Край: 15.10.2012

Забележка:

Година: 2011 – Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : COST IS 0806

Място на провеждане: Sofia

Организатор: COST Action IS 0806

Роля в проявата /доказателства за участие/: Member of management committee

Дата на провеждане: 01.12.2012

Наименование на научния форум: 1st european conference for comparative electoral research

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS 0806

Наименование: The true european voter

Ръководител: Hermann Schmitt

Колектив: 25 member states

Описание: A strategy for analyzing the prospects of european electoral democracy that include the west the south and the east of the continent

Начало: 15.06.2009

Край: 15.06.2013

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST 0906

Наименование: Transforming audiences, transforming societies

Ръководител: Steering committee

Колектив: 25 member states

Описание: Analyzing the transformation of audiencies and societies

Начало: 01.06.2010

Край: 01.06.2014

Забележка:

Година: 2011 – Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : АФОН

Място на провеждане: София, УНСС

Организатор: Фондация Фридрих Еберт

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет

Дата на провеждане: 25.11.2011

Наименование на научния форум: Младежки академичен форум за обществена наука

Забележка:

Година: 2011 – Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 27.10.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Протокол

Забележка:

Брой: 2

Година: 2011 – Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 27.10.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: София

Организатор: Фондация Човещина

Автор/и: няма

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 206-240

Дата на провеждане: 15.04.2011

Дата на публикуване: 15.06.2011

Наименование на научния форум: Българският етнически модел.

Тема: Българският етнически модел: социален и цивилизационен резултат

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-20/2009

Наименование: Икономически функции на българското семейство

Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Колектив: доц.Саша Тодорова, доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Емилия Ченгелова, гл.ас.д-р Катя Михайлова и др.

Описание: Проектът цели изследване на семейството като икономически и производствен фактор в епохата на глобализацията и криза. Извършено е ЕСИ по темата

Начало: 21.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП 16/2009

Наименование: Първи форум за обществени науки

Ръководител: проф.д.с.н. Михаим Мирчев

Колектив: Михаела Мишева, доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Андрей Георгиев, проф.Маргарита Атанасова

Описание: Конферентна проява за обществени науки под обща тема:“ Глобализация и кризата: Социално-икономически предизвикателства и проекции

Начало: 15.07.2009

Край: 15.12.2010

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST ISO 806

Наименование: THE TRUE EUROPEAN VOTER

Ръководител: prof. Herman Shmidt

Колектив: prof. Paolo Segatti, prof. Radec Markowski at all

Описание: Научна мрежа за електорални изследвания в Европа

Начало: 24.11.2008

Край: 04.05.2013

Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0806

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST IS0 906

Наименование: Transforming Audiences, Transformoing Societies

Ръководител: prof. Geffroy Patriarche

Колектив: prof. Cristina Ponte, prof. Ingrid Paus-Habsbring, Prof. Katia Mihailova at all

Описание: Научна мрежа за изследване на трансформациите на съвременната медийна сфера в контекста на обществото като цяло

Начало: 21.01.2010

Край: 28.02.2014

Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0906

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мишев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ:

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: България, София, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка: под печат

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: ОБЩЕСТВОТО КАТО СИСТЕМА:ПРОИЗВОДИТЕЛНИЯТ ПРИНЦИП

Име на списание/издателство: АИ „Проф.Марин Дринов“

Място на публикуване: България, София,

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 25 стр.

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: POST-SOCIALIST BULGARIA:THE DRAMATIC TRANSITION FROM ETATIST’ TO LIBERALIST’ SOCIAL STRUCTURE

Име на списание/издателство: сп.Социологически проблеми

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17стр.

Забележка: In: „Sociological Problems“, Special Issue 2010 for XVII

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: 20 години Преход: да се смеем ли, да плачем ли?

Име на списание/издателство: В сп. „Понеделник“, бр. 3/4, София, 2010

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12 стр.

Забележка: Оригинално издание: www.ponedelnik.bg

Година: 2010 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 – Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 26.10.2010

Място на провеждане: з. 5020

Университет: УНСС

Факултет: Общоикономически

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: Изпитен протокол № 4-5

Забележка:

Брой: 2

Година: 2010 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 05/2010

Място на провеждане: България, София, УНСС

Организатор: к-ра Политология

Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 6.11. 2010

Дата на публикуване: 04.04.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ:ПОУКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: „Телевизията за деца“,

Автор/и: гл. ас. д-р Катя Михайлова

Доказателство: Рецензия, в протокол от Катедрен съвет на катедра МОК, УНСС № 10 от 24.03.2010

Забележка:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*