Преподавателска активност

 • Обща социология – за публични професии (икономисти, от политическата сфера, социални работници и педагози, журналисти)
 • Социална стратификация, социална мобилност, жизнените спирали на обедняванетоо и декласирането, и на успеха и благоденствнието, статусна балансираност или „несъвместимост“;
 • История на социологията; Макро- и микро-социологически теории; Модерни/съвременни социологически теории;
 • Икономическа социология; Социология на потреблението;
 • Социология на институциите; Теория на общественото управление и власт; Социологя на политиката и политическите субекти;
 • Социален маркетинг и мениджмънт; Основи на социалните дейности; Методи за работа с етнически групи и малцинства;
 • Емпирични методи в социологията, в изследванията за социални дейности и политиката, проучвания на общесвено мнение;
 • Политически маркетинг, изборни PR-кампании, мониторинг на политическа ситуация; Формиране и функциониране на обществено мнение;
 • Политика и медии; Политика и публични институции; Публична реторика и поведение;
 • Социология и демография на семейството и родителството; Социология на младежта и децата; Държавна демографска и социална политика;
 • Човешки капитал и иновационен потенциал; Възпроизводство на населението; Обществено прогнозиране;
 • Нация и етнос, народностна и етническа структура на населението, национално ядро и малцинства в нацията, диаспори и политически сегрегиране.

.    Къде преподава?

.       Преподавам в УНСС от 2002 г. От 1997 г. преподавам редовно в СУ, преди това отделни курсове в периода 1987-1992.  От 1998 г. преподавам в Бургаски свободен университет.

.       Редовно изнасям лекции, доклади, презентации пред различни граждански и професионални, партийни и корпоративни аудитории.

.     Лекциите ми са отворени

.       Университетските ми лекции са отворени за студенти от други специалности и курсове, за други колеги, които проявяват интерес към тематиката.

През Март-Юни 2010 г. лекциите ми в УНСС и СУ бяха онлайн. Въз основа на тях съм произвел 11 видео лекции, които са публикувани в моите два профила в YouTube – Михаил Мирчев  и   проф. Михаил Мирчев видео лекции.

.