Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 14.15 - 17.30 209К (карта) Линейна алгебра и първи приложения в Data Science Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 80100
Л сряда 14.15 - 17.30 209К (карта) Линейна алгебра и първи приложения в Data Science Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 80100