Петя Димитрова Филева

Гл.ас. д-р Петя Димитрова Филева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 467
Кабинет: 4072
Консултации: Вторник: 12:00ч - 13:30ч, Четвъртък: 12:00ч - 13:30ч, и в MS Teams след предварителна уговорка по email
Научни интереси: Бизнес логистика, Организация и управление на транспорта, Транспортни системи, Международен транспорт, Логистичен сектор