Петя Велинова Митрева

Доц. д-р Петя Велинова Митрева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 12:30ч.- 14:30ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 9.9.2024 г. 10.00 З 2059 (карта) Наказателноправни науки- учебна практика Право редовно бакалавър 601
годишна поправителна 10.9.2024 г. 13.00 З 2059 (карта) Наказателноправни науки- учебна практика Право редовно бакалавър 600
годишна поправителна 10.9.2024 г. 8.00 107К (карта) Наказателно право Право редовно бакалавър 600
годишна поправителна 15.9.2024 г. 11.00 З 3035 (карта) Практикум по наказателно право Право редовно бакалавър 617
годишна поправителна 15.9.2024 г. 11.00 З 3035 (карта) Практикум по наказателно право Право редовно бакалавър 618
годишна поправителна 15.9.2024 г. 9.00 З 3035 (карта) Правен режим на класифицираната информация Право редовно бакалавър 617
годишна поправителна 15.9.2024 г. 9.00 З 3035 (карта) Правен режим на класифицираната информация Право редовно бакалавър 618
годишна поправителна 15.9.2024 г. 9.00 З 3035 (карта) Международно наказателно право Право редовно бакалавър 600
годишна поправителна 15.9.2024 г. 9.00 З 3035 (карта) Международно наказателно право Право редовно бакалавър 601