Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 10.45 - 12.15 309К (карта) Организационно поведение Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1632
У четвъртък 10.45 - 12.15 309К (карта) Организационно поведение Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1633
У четвъртък 10.45 - 12.15 309К (карта) Организационно поведение Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1634
Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2113 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 9.3.2024 г. - 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2113 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 16.3.2024 г. - 17.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2113 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800