Научен секретар
Катедра "МИО и бизнес"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 10.30 А 4007 (карта) Външноикономически отношения на България Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 12500
У вторник 10.45 - 12.15 209К (карта) Външноикономически отношения на България Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 1228
У вторник 10.45 - 12.15 209К (карта) Външноикономически отношения на България Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 1230
У вторник 12.30 - 14.00 Е 3061 (карта) Външноикономически отношения на България Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 1229
У вторник 12.30 - 14.00 Е 3061 (карта) Външноикономически отношения на България Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 1231
Л сряда 12.30 - 14.00 А 4005 (карта) Международни бизнес операции - II част Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 12400
Л сряда 14.15 - 17.30 Е 3061 (карта) Международни бизнес операции - част първа Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л 24.2.2024 г. - 25.2.2024 г.
25.2.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Б 4024)
9.00 - 17.30 Б 4024 (карта) Глобален мениджмънт Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 23.3.2024 г. - 24.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Глобален мениджмънт Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 30.3.2024 г. - 31.3.2024 г.
25.2.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 2099)
9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Глобален мениджмънт Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800