Стоян Огнянов Стойков

Гл.ас. д-р Стоян Огнянов Стойков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 14:00ч.- 15:00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 9.9.2024 г. 12.00 З 3048 (карта) Криминалистика Право редовно бакалавър 600
годишна поправителна 10.9.2024 г. 14.00 В 2015 (карта) Криминалистика Право редовно бакалавър 601