Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 09.00 - 10.30 З 2065 (карта) Основи на разработване на приложни програмни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 1754
У понеделник 09.00 - 10.30 З 2065 (карта) Основи на разработване на приложни програмни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 1755
У понеделник 10.45 - 12.15 ИЦ2-2 (карта) Информатика Маркетинг бакалаври редовно 185 1840
У понеделник 10.45 - 12.15 ИЦ2-2 (карта) Информатика Маркетинг бакалаври редовно 185 1841
У понеделник 16.00 - 17.30 ИЦ2-3 (карта) Информатика Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 1860
У понеделник 16.00 - 17.30 ИЦ2-3 (карта) Информатика Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 1861