Васил Стефанов Петков

Доц. д-р Васил Стефанов Петков

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 246
Кабинет: 3030
Консултации: сряда от 10:30 до 12:00 часа;четвъртък от 10:30 до 12:00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 Б 3028 (карта) Делова игра "Пазари, инвестиции,маркетинг" Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л - (карта) Практическо обучение Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 12400
Л - (карта) Практическо обучение Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Онлайн занятие » Л 3.2.2024 г. - 4.2.2024 г.
4.2.2024 г. онлайн занятие
10.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Б 3028)
9.00 - 17.30 Б 3028 (карта) Ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 10.2.2024 г. - 11.2.2024 г.
4.2.2024 г. онлайн занятие
10.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Б 3028)
9.00 - 17.30 Б 3028 (карта) Ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Б 3028 (карта) Ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800