Явор Лилков Янкулов

Доц. д-р Явор Лилков Янкулов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 224
Кабинет: 2128
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 12.00 - 14.00ч. Петък: 09.00 - 11.00ч.

2022 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Явор Янкулов
Заглавие: Личност и екипи в продажбите
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): И-трейнинг
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 2
Общ брой страници: 184
Страници от-до: 1-184
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка: ISBN 978-619-91593-2-3

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: катедра "Търговски бизнес" - СА "Д. Ценов", Свищов

Автор/и: Явор Лилков Янкулов

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 393-398

Дата на провеждане: 13.05.2011

Дата на публикуване: 13.05.2011

Наименование на научния форум: Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика

Тема: Съвременни аспекти в обучението на търговски екипи и търговски мениджъри

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София

Организатор: УНСС

Автор/и: Явор Лилков Янкулов

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 41-48

Дата на провеждане: 14.10.2011

Дата на публикуване: 14-.10.2011

Наименование на научния форум: Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация

Тема: Приложение на трансформационното и транзакционното ръководство при управлението на търговски екипи

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-4/2007

Наименование: Конкурентни предимства на търговски вериги (на примера на супермаркети)

Ръководител: проф. д-р Йорданка Владимирова

Колектив: проф. Й. Владимирова, проф. С. Костова, доц. С. Терезова, гл.ас. Я. Янкулов

Описание: научно изследване

Начало: 20,03,2007

Край: 15,05,2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 13-14 05 2010

Място на провеждане: Варна

Организатор: ИУ-Варна

Автор/и: Явор Янкулов

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 589-597

Дата на провеждане: 14.05.2010

Дата на публикуване: 05.2011

Наименование на научния форум: Межд. юбилейна НК "Световната криза и икономическото развитие"

Тема: Управление на продажбите и търговските екипи по време на криза

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: