в.и.д. директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Директор
Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Проф. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска, Надя Миронова, Цветана Стоянова, Татяна Кичева, Ангел Марчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управлението на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знание - методологични и практически проблеми

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 8; 28 - 39; 82 - 90;124 - 145

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Бизнес комуникации

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Социална отговорност на бизнеса

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Миронова, Н.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение

Име на списание/издателство: Научни трудове

Място на публикуване: УИ "Стопанство", УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 251-301

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Миронова, Н.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Комуникации при внедряване на системи за управление на знанието

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-132

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2008

Наименование: Управление на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знания.

Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова

Колектив: доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. Цветана Стоянова, гл.ас. Ангел Марчев, ас. Татяна Щетинска

Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използването на знания.

Начало: 01.06.2008

Край: 20.11.2010

Забележка: