Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 22.5.2024 г. 16.00 Ж 2094 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 15.00 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 735
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 16.00 (карта) Бизнес комуникации Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 939
лятна редовна 31.5.2024 г. 13.00 303К (карта) Основи на управлението Международни икономически отношения редовно бакалавър 127
лятна редовна 31.5.2024 г. 13.00 303К (карта) Основи на управлението Международен туризъм и икономика редовно бакалавър 127
лятна редовна 31.5.2024 г. 13.00 303К (карта) Основи на управлението Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 127
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2024 г. 10.00 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2024 г. 12.00 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2024 г. 9.00 (карта) Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 735
лятна поправителна 5.6.2024 г. 9.00 А 2030 (карта) Основи на управлението Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 127
лятна поправителна 5.6.2024 г. 9.00 А 2030 (карта) Основи на управлението Международен туризъм и икономика редовно бакалавър 127
лятна поправителна 5.6.2024 г. 9.00 А 2030 (карта) Основи на управлението Международни икономически отношения редовно бакалавър 127
лятна поправителна 6.6.2024 г. 16.00 Е 2112 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 9.6.2024 г. 10.00 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 9.6.2024 г. 11.00 (карта) Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 9.6.2024 г. 12.00 (карта) Бизнес комуникации Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 939
Онлайн изпит » лятна поправителна 9.6.2024 г. 13.00 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 9.6.2024 г. 9.00 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38