Година: 2011 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска, Надя Миронова, Цветана Стоянова, Татяна Кичева, Ангел Марчев


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Управлението на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знание - методологични и практически проблеми


Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 33


Брой страници от-до: 8; 28 - 39; 82 - 90;124 - 145


Забележка: 28.03.2012Година: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: Бизнес комуникацииГодина: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: Социална отговорност на бизнесаГодина: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: Миронова, Н.


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение


Име на списание/издателство: Научни трудове


Място на публикуване: УИ "Стопанство", УНСС


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 251-301


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Миронова, Н.


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Комуникации при внедряване на системи за управление на знанието


Име на списание/издателство: Авангард Прима


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-132


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03-13/2008


Наименование: Управление на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знания.


Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова


Колектив: доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. Цветана Стоянова, гл.ас. Ангел Марчев, ас. Татяна Щетинска


Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използването на знания.


Начало: 01.06.2008


Край 20.11.2010


Забележка: