Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Научни интереси: управление на човешките ресурси, бизнес комуникации, основи на управлението