Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Управление"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 16.00 - 17.30 308К (карта) Бизнес комуникации Регионално развитие бакалаври редовно 235 23500
Л вторник 17.45 - 21.00 2113 (карта) Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 14.15 - 15.45 2023 (карта) Бизнес комуникации Публична администрация бакалаври редовно 233 23300
Л сряда 16.00 - 17.30 308К (карта) Бизнес комуникации Бизнес администрация бакалаври редовно 234 23400
Л сряда 17.45 - 21.00 2113 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 09.00 - 12.15 203К (карта) Основи на управлението Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 12500
Л четвъртък 09.00 - 12.15 203К (карта) Основи на управлението Икономика на туризма бакалаври редовно 125 12500
Л четвъртък 09.00 - 12.15 203К (карта) Основи на управлението Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 125 12500
Л четвъртък 12.30 - 15.45 3074 (карта) Основи на управлението Бизнес администрация бакалаври редовно 203 20300
Онлайн занятие » Л 25.9.2021 г. 9.00 - 14.00 107 (карта) Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 15.45 (карта) Корпоративни комуникации Комуникационен мениджмънт - 2 сем Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 16.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Теория и практика на управлението Местно самоуправление - 2 сем. Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 17.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Теория и практика на управлението Местно самоуправление - 2 сем. Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. 9.00 - 15.00 (карта) Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 911 91100
Онлайн занятие » Л 24.10.2021 г. 9.00 - 14.00 (карта) Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 911 91100
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. 9.00 - 15.00 (карта) Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 27.11.2021 г. 9.00 - 15.45 (карта) Управление на PR и политическите комуникации Комуникационен мениджмънт - 2 сем Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.12.2021 г. - 5.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 11.12.2021 г. - 12.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800