Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Доц. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 2094 Теория на управлението Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 16.3.2019 г. до 23.3.2019 г.] 9.00 - 16.45 3039 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л неделя [от 17.3.2019 г. до 24.3.2019 г.] 12.30 - 21.00 3039 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 15.00 3039 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 502 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 502 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 302 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 302 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 7.4.2019 г. 9.00 - 10.30 302 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 7.4.2019 г. 9.00 - 10.30 302 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 20.4.2019 г. 9.00 - 16.45 306 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 20.4.2019 г. 9.00 - 16.45 306 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 21.4.2019 г. 9.00 - 16.45 306 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 21.4.2019 г. 9.00 - 16.45 306 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 11.5.2019 г. - 12.5.2019 г. 9.00 - 16.45 5006 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 11.5.2019 г. - 12.5.2019 г. 9.00 - 16.45 5006 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800