Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Управление"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток