Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Доц. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.5.2019 г. 9.00 - 11.00 503 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково дистанционно магистър 78
25.5.2019 г. 9.00 - 11.00 503 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2094 Теория на управлението Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П034 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П034 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П034 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Преддипломен стаж Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 806