Директор
Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Проф. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 П037 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 П037 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 П037 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
31.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2005 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 233
31.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2005 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 234
31.1.2020 г. 19.30 - 20.30 ТЦ Бизнес комуникации Публична администрация редовно бакалавър 227
31.1.2020 г. 19.30 - 20.30 ТЦ Бизнес комуникации Бизнес администрация редовно бакалавър 228
31.1.2020 г. 19.30 - 20.30 ТЦ Бизнес комуникации Регионално развитие редовно бакалавър 229
2.2.2020 г. 13.00 - 15.00 2005 Бизнес комуникации Икономика дистанционно бакалавър 907
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2006 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 233
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2006 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 234
4.2.2020 г. 18.45 - 19.45 БИБЛ. Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
4.2.2020 г. 18.45 - 19.45 БИБЛ. Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 123
7.2.2020 г. 11.15 - 12.15 БИБЛ. Бизнес комуникации Публична администрация редовно бакалавър 227
7.2.2020 г. 11.15 - 12.15 БИБЛ. Бизнес комуникации Бизнес администрация редовно бакалавър 228
7.2.2020 г. 11.15 - 12.15 БИБЛ. Бизнес комуникации Регионално развитие редовно бакалавър 229
9.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2023 Бизнес комуникации Регионално развитие дистанционно бакалавър 935
9.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2023 Бизнес комуникации Бизнес администрация дистанционно бакалавър 935
9.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2023 Бизнес комуникации Публична администрация дистанционно бакалавър 935
9.2.2020 г. 13.00 - 15.00 2023 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
9.2.2020 г. 13.00 - 15.00 2023 Бизнес комуникации Икономика дистанционно бакалавър 907
15.2.2020 г. 12.00 - 14.00 406 Управление на човешките ресурси Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
16.2.2020 г. 11.00 - 13.00 403 Бизнес комуникации Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 707
16.2.2020 г. 9.00 - 11.00 403 Бизнес комуникации Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 731