Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Доц. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.5.2019 г. 9.00 - 11.00 503 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
25.5.2019 г. 9.00 - 11.00 503 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково дистанционно магистър 78
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2094 Теория на управлението Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П034 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П034 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П034 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
12.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
12.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
12.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
12.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Теория на управлението Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
15.6.2019 г. 13.00 - 15.00 403 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
15.6.2019 г. 13.00 - 15.00 403 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
15.6.2019 г. 13.00 - 15.00 403 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
15.6.2019 г. 13.00 - 15.00 403 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково дистанционно магистър 78
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Преддипломен стаж Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 806
21.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2094 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
21.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2094 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
21.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2094 Бизнес комуникации Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
21.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2094 Теория на управлението Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
21.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2094 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
21.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2094 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем дистанционно магистър 38
21.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2094 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
23.6.2019 г. 11.00 - 13.00 302 Преддипломен стаж Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 806
23.6.2019 г. 9.00 - 11.00 403 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
24.6.2019 г. 15.00 - 17.00 3009 Управление на комуникациите и връзки с обществеността Администрация и управление дистанционно бакалавър 935
25.6.2019 г. 12.00 - 13.00 2094 Корпоративна социална отговорност Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
25.6.2019 г. 13.00 - 14.00 2094 Управление на комуникациите Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
25.6.2019 г. 18.45 - 19.45 БИБЛ. Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 120
25.6.2019 г. 18.45 - 19.45 БИБЛ. Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 121
25.6.2019 г. 18.45 - 19.45 БИБЛ. Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 231
25.6.2019 г. 18.45 - 19.45 БИБЛ. Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 232
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2023 Бизнес комуникации Публична администрация редовно бакалавър 224
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2023 Бизнес комуникации Бизнес администрация редовно бакалавър 225
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2023 Бизнес комуникации Регионално развитие редовно бакалавър 226
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2023 Бизнес комуникации Икономика дистанционно бакалавър 905
30.6.2019 г. 12.00 - 13.30 404 Бизнес комуникации Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706
30.6.2019 г. 13.30 - 15.00 303 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
30.6.2019 г. 15.00 - 16.30 503 Преддипломен стаж Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 806