Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Управление"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 14.00 - Бизнес комуникации Бизнес администрация бакалаври редовно 231 23100
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 15.45 - Бизнес комуникации Регионално развитие бакалаври редовно 232 23200
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2094 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2094 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л вторник 16.00 - 17.30 - Бизнес комуникации Публична администрация бакалаври редовно 230 23000
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 12.15 5004 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 201 20100
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 15.45 2007 Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 124 12400
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. 9.00 - 14.00 Аула Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 708 70800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. 9.00 - 15.45 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. 9.00 - 15.45 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. 9.00 - 15.00 Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 909 90900
Онлайн занятие » Л 13.12.2020 г. 9.00 - 14.00 Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 909 90900