Директор
Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Доц. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 10.45 - 14.00 2013 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 233 23300
Л петък 14.15 - 17.30 4005 Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 123 12300
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3075 Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 122 12200
Л вторник 12.30 - 15.45 2013 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 234 23400
Л понеделник 12.30 - 14.00 3006 Бизнес комуникации Регионално развитие бакалаври редовно 229 22900
Л понеделник 14.15 - 15.45 3006 Бизнес комуникации Бизнес администрация бакалаври редовно 228 22800
Л понеделник 16.00 - 17.30 3006 Бизнес комуникации Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Л понеделник 17.45 - 21.00 2094 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 5.10.2019 г. 9.00 - 16.45 302 Бизнес комуникации Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 73100
Л 12.10.2019 г. 9.00 - 15.00 406 Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 707 70700
Л 13.10.2019 г. 9.00 - 14.00 406 Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 707 70700
Л 2.11.2019 г. 9.00 - 16.45 503 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 3.11.2019 г. 9.00 - 16.45 503 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 16.11.2019 г. 9.00 - 16.45 И406 Бизнес комуникации Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Л 16.11.2019 г. 9.00 - 16.45 И406 Бизнес комуникации Публична администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Л 16.11.2019 г. 9.00 - 16.45 И406 Бизнес комуникации Регионално развитие бакалаври дистанционно 935 93500
Л 23.11.2019 г. 9.00 - 15.00 3048 Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 907 90700
Л 24.11.2019 г. 9.00 - 14.00 3048 Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 907 90700
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 405 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 405 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 1.12.2019 г. 9.00 - 10.30 405 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 1.12.2019 г. 9.00 - 10.30 405 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 14.12.2019 г. 9.00 - 17.30 5007 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 4.1.2020 г. - 5.1.2020 г. 9.00 - 16.45 5007 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800