Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Проф. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 5004 Основи на управлението Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 147 14700
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 1083 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 1083 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3074 Организационно поведение Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3074 Организационно поведение Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. 9.00 - 17.30 5007 Управление на корпоративния имидж Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 11.00 - 18.45 505 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 505 Организационно поведение Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 15.45 302 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 15.45 302 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. - 3.5.2020 г. 9.00 - 15.00 П037 Управление на знанията Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 8.5.2020 г. 10.45 - 18.30 1083 Комуникации в управлението и PR Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3061 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.5.2020 г. 9.00 - 13.15 3061 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 17.5.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800