Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 16.9.2022 г. 11.00 408К (карта) Теория на МИО Международни икономически отношения редовно бакалавър 123
годишна поправителна 16.9.2022 г. 11.00 408К (карта) Теория на МИО Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 134
годишна поправителна 16.9.2022 г. 9.00 5006 (карта) Външноикономически отношения на България Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 134
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3036 (карта) Глобална икономика Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - за българи - 4 сем. редовно магистър 68
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3036 (карта) Глобална икономика Международен бизнес с преподаване на английски език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем. редовно магистър 68
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3036 (карта) Глобална икономика Международен бизнес с преподаване на английски език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем. редовно магистър 68
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3036 (карта) Глобална икономика Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3036 (карта) Глобална икономика Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. редовно магистър 68