Паскал Неделчев Желев

Доц. д-р Паскал Неделчев Желев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 528
Кабинет: 2004
Консултации: сряда - от 14.00 до 17.00ч. и след уговорка по имейл

2012 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Място на провеждане: Санкт Петербург, Руска федерация
Организатор: Санктпетербургски държавен университет
Автор/и: Zhelev P.,
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 259-276
Дата на провеждане: 10.10.2012
Дата на публикуване: 10.12.2012
Наименование на научния форум: Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы
Тема: Industrial policy under conditions of EU membership – the case of Bulgaria
Забележка: available at: http://worldec.ru/eng/178/180.html

2012 Проект / Програма


НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 2-5 / 2011г.
Наименование: ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ В ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В КОНТЕКСТА НА „ЕВРОПА 2020”
Ръководител: гл.ас. д-р Паскал Желев
Колектив: индивидуален проект
Описание: Основната цел на проекта е да се формулират обосновани препоръки към държавата за провеждане на индустриална политика, която да ускори структурната и технологична модернизация и да повиши конкурентоспособността на българската икономика.
Начало: 31.03.2011
Край: 10.12.2013
Забележка: приключен втори междинен етап

2012 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Център за устойчиво развитие към УНСС
Автор/и: Zhelev, P.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 100 - 109
Дата на провеждане: 10.06.2011
Дата на публикуване: 2012
Наименование на научния форум: Sustainable development and Competitiveness
Тема: Human Development in South-Eastern Europe in the Process of Transition

2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Zhelev, P., Tz. Tzanov
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Export competitiveness of Bulgaria before and after EU accession
Име на списание/издателство: East-West Journal of Economics and Business, vol. XV-2012, No 1&2
Място на публикуване: Франция
Процент участие в съавторство: 75
Брой страници от-до: 107-128
Забележка: available at: http://www.u-picardie.fr/eastwest/stat_doc.php?doc=110

Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД НИ 21-03/09.2009


Наименование: Международна конкурентоспособност на експортно ориентирани отрасли в България


Ръководител: проф. д-р Антоанета Василева


Колектив: проф.д.ик.н. Бистра Боева, доц.д-р Иван Стойчев, доц.д-р Светла Бонева, гл. ас. Олег Лозанов, гл.ас.д-р Цветомир Цанов, гл.ас. Васил Петков, гл.ас.д-р Доброслав Моллов, гл.ас.д-р Паскал Желев, екип от студенти


Описание: Изследване на факторите, определящи международната конкурентоспособност на секторно равнище в България и отправяне на препоръки за нейното повишаване


Начало: 21.03.2009


Край: 31.12.2011Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД НИ 1-15/2011


Наименование: Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС


Ръководител: проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов


Колектив: доц. д-р Светла Бонева, гл.ас. д-р Паскал Желев


Описание: Основната цел на проекта е да създаде по-добри възможности за българската администрация, за бизнеса и за неправителствените организации, да осъществяват оценка на икономическия аспект на въздействието на актовете на ЕС, както и на други управленски р


Начало: 01.04.2011


Край: 10.12.2013


Забележка: отчетен първи етап от проектаГодина: 2011 - Проект / ПрограмаРъководство на университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД НИ 2-5 / 2011г.


Наименование: Индустриалната политика на България в първото десетилетие на членство в ЕС и възможностите в контекста на "Европа 2020"


Ръководител: гл.ас. д-р Паскал Желев


Колектив: индивидуален проект за научно изследване


Описание: Основната цел на проекта е да се формулират обосновани препоръки към държавата за провеждане на индустриална политика, която да ускори структурната и технологична модернизация и да повиши конкурентоспособността на българската икономика.


Начало: 31.03.2011


Край: 10.12.2013


Забележка: приключен първи етапГодина: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03-9/2009


Наименование: Модели за международна конкурентоспособност на национално равнище и формулиране на модел за международна конкурентоспособност на България


Ръководител: доц. д-р Антоанета Василева


Колектив: доц. д-р Антоанета Василева, проф. д.ик.н. Бистра Боева, доц.д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Светла Бонева, гл. ас. д-р Антоанета Дънешка, гл. ас. д-р Цветомир Цанов, гл. ас. д-р Паскал Желев, гл. ас. д-р Доброслав Моллов, ас. Васил Петков


Описание: Изследване на международната конкурентоспособност на експортно-ориентирани отрасли в България


Начало: 21.03.2009


Край: 31.12.2011
Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Място на провеждане: УНСС, София


Организатор: катедра "МИО и бизнес"


Автор/и: Желев, П.


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-15


Дата на провеждане: 08.10.2010


Дата на публикуване: 08.10.2012


Наименование на научния форум: конференция "Три години членство на България в ЕС: успехи и предизвикателства"


Тема: Експортната конкурентоспособност на България след присъединяването й към Европейския съюз