Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"
Паскал Неделчев Желев

Доц. д-р Паскал Неделчев Желев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 528
Кабинет: 2004
Консултации: сряда - от 14.00 до 17.00ч. и след уговорка по имейл
Научни интереси: международна конкурентоспособност, индустриална политика, международна търговия, преки чуждестранни инвестиции, регионална икономическа интеграция, ЕС, Китай, икономики в преход