Научноизследователска дейност

2012 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: Санкт Петербург, Руска федерация
Организатор: Санктпетербургски държавен университет
Автор/и: Zhelev P.,
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 259-276
Дата на провеждане: 10.10.2012
Дата на публикуване: 10.12.2012
Наименование на научния форум: Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы
Тема: Industrial policy under conditions of EU membership – the case of Bulgaria
Забележка: available at: http://worldec.ru/eng/178/180.html

2012 Проект / Програма

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 2-5 / 2011г.
Наименование: ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ В ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В КОНТЕКСТА НА „ЕВРОПА 2020”
Ръководител: гл.ас. д-р Паскал Желев
Колектив: индивидуален проект
Описание: Основната цел на проекта е да се формулират обосновани препоръки към държавата за провеждане на индустриална политика, която да ускори структурната и технологична модернизация и да повиши конкурентоспособността на българската икономика.
Начало: 31.03.2011
Край: 10.12.2013
Забележка: приключен втори междинен етап

2012 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Център за устойчиво развитие към УНСС
Автор/и: Zhelev, P.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 100 – 109
Дата на провеждане: 10.06.2011
Дата на публикуване: 01.03.2012
Наименование на научния форум: Sustainable development and Competitiveness
Тема: Human Development in South-Eastern Europe in the Process of Transition
Забележка:

2012 Публикация

НИД – дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Zhelev, P., Tz. Tzanov
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Export competitiveness of Bulgaria before and after EU accession
Име на списание/издателство: East-West Journal of Economics and Business, vol. XV-2012, No 1&2
Място на публикуване: Франция
Процент участие в съавторство: 75
Брой страници от-до: 107-128
Забележка: available at: http://www.u-picardie.fr/eastwest/stat_doc.php?doc=110

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 21-03/09.2009

Наименование: Международна конкурентоспособност на експортно ориентирани отрасли в България

Ръководител: проф. д-р Антоанета Василева

Колектив: проф.д.ик.н. Бистра Боева, доц.д-р Иван Стойчев, доц.д-р Светла Бонева, гл. ас. Олег Лозанов, гл.ас.д-р Цветомир Цанов, гл.ас. Васил Петков, гл.ас.д-р Доброслав Моллов, гл.ас.д-р Паскал Желев, екип от студенти

Описание: Изследване на факторите, определящи международната конкурентоспособност на секторно равнище в България и отправяне на препоръки за нейното повишаване

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-15/2011

Наименование: Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС

Ръководител: проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов

Колектив: доц. д-р Светла Бонева, гл.ас. д-р Паскал Желев

Описание: Основната цел на проекта е да създаде по-добри възможности за българската администрация, за бизнеса и за неправителствените организации, да осъществяват оценка на икономическия аспект на въздействието на актовете на ЕС, както и на други управленски р

Начало: 01.04.2011

Край: 10.12.2013

Забележка: отчетен първи етап от проекта

Година: 2011 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 2-5 / 2011г.

Наименование: Индустриалната политика на България в първото десетилетие на членство в ЕС и възможностите в контекста на “Европа 2020”

Ръководител: гл.ас. д-р Паскал Желев

Колектив: индивидуален проект за научно изследване

Описание: Основната цел на проекта е да се формулират обосновани препоръки към държавата за провеждане на индустриална политика, която да ускори структурната и технологична модернизация и да повиши конкурентоспособността на българската икономика.

Начало: 31.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка: приключен първи етап

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-9/2009

Наименование: Модели за международна конкурентоспособност на национално равнище и формулиране на модел за международна конкурентоспособност на България

Ръководител: доц. д-р Антоанета Василева

Колектив: доц. д-р Антоанета Василева, проф. д.ик.н. Бистра Боева, доц.д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Светла Бонева, гл. ас. д-р Антоанета Дънешка, гл. ас. д-р Цветомир Цанов, гл. ас. д-р Паскал Желев, гл. ас. д-р Доброслав Моллов, ас. Васил Петков

Описание: Изследване на международната конкурентоспособност на експортно-ориентирани отрасли в България

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка: 100% колективът е от катедра “МИО и бизнес”

Година: 2010 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: катедра “МИО и бизнес”

Автор/и: Желев, П.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-15

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 08.10.2012

Наименование на научния форум: конференция “Три години членство на България в ЕС: успехи и предизвикателства”

Тема: Експортната конкурентоспособност на България след присъединяването й към Европейския съюз

Забележка:

Leave a Reply