Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 И406 Геополитика Международни отношения -напр. бакалаври редовно 317 Геопол.
Л вторник 14.15 - 17.30 И406 Геополитика Политология -напр. бакалаври редовно 317 Геопол.