Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 4056 Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения бакалаври редовно 312 31200
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 126 Св.икономика4
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 Св.икономика4
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 117 Св.икономика4
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 118 Св.икономика4