Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 14.15 - 16.45 2112 Политика на разширяване на ЕС Международни отношения бакалаври редовно 312 31200
Л сряда 17.45 - 20.15 2009 Геополитика Международни отношения бакалаври редовно 316 ГЕОПОЛИТИКА
Л сряда 17.45 - 20.15 2009 Геополитика Политология бакалаври редовно 316 ГЕОПОЛИТИКА