Директор
Научноизследователски център по търговия
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"
Научни интереси: корпоративни финанси; борси и борсова търговия; пенсионно осигуряване