Бисер Христов Петков

Доц. д-р Бисер Христов Петков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 224
Кабинет: 2128
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 17.00 - 19.00ч. Петък: 10.00-12.00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 28.5.2024 г. 16.00 Е 2112 (карта) Управление на риска Търговия - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 31.5.2024 г. 14.00 В 2023 (карта) Борси и борсова търговия Икономика на търговията редовно бакалавър 178
лятна редовна 31.5.2024 г. 16.00 В 2023 (карта) Борсова търговия Търговия - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна редовна 1.6.2024 г. 10.00 (карта) Управление на риска Управление на търговски вериги - 2 сем. дистанционно магистър 58
лятна поправителна 4.6.2024 г. 14.00 А 3006 (карта) Борси и борсова търговия Икономика на търговията редовно бакалавър 178
лятна поправителна 4.6.2024 г. 16.00 А 3006 (карта) Управление на риска Търговия - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна поправителна 5.6.2024 г. 17.00 (карта) Управление на риска Управление на търговски вериги - 2 сем. дистанционно магистър 58
лятна поправителна 6.6.2024 г. 16.00 Е 2110 (карта) Борсова търговия Търговия - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 17.00 (карта) Управление на риска Управление на търговски вериги - 2 сем. дистанционно магистър 58
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 18.00 (карта) Търговия Финанси дистанционно бакалавър 921
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 18.00 (карта) Търговия Маркетинг дистанционно бакалавър 920
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 18.00 (карта) Търговия Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 921
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 18.00 (карта) Търговия Икономика дистанционно бакалавър 919
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 19.00 (карта) Търговия Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 729
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 19.00 (карта) Търговия Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 713
годишна поправителна 12.6.2024 г. 13.00 В 2023 (карта) Борси и борсова търговия Икономика на търговията редовно бакалавър 178
годишна поправителна 12.6.2024 г. 13.00 В 2023 (карта) Финансов мениджмънт на търговската фирма Икономика на търговията редовно бакалавър 167
годишна поправителна 12.6.2024 г. 15.00 В 2023 (карта) Борсова търговия Търговия - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 12.6.2024 г. 16.00 В 2023 (карта) Управление на риска Търговия - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 12.6.2024 г. 16.00 В 2023 (карта) Продажби на организирани пазари Управление на продажбите в търговията (съвместна програма--СА "Димитър А.Ценов" )- 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 211К (карта) Търговия Макроикономика редовно бакалавър 150
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 211К (карта) Търговия Политическа икономия редовно бакалавър 150
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 211К (карта) Търговия Икономика редовно бакалавър 150
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 211К (карта) Търговия Икономическа социология и психология редовно бакалавър 150
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 211К (карта) Търговия Застраховане и социално дело редовно бакалавър 151
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 211К (карта) Търговия Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 151