Директор
Научноизследователски център по търговия
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 3006 Борси и борсова търговия Икономика на търговията бакалаври редовно 188 18800
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 11.30 4052 Борси и борсови операции Макроикономика бакалаври редовно 170 17000