Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Директор
Център за подкрепа на ядрената сигурност
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Научни интереси: икономика на отбраната и сигурността; икономически анализ в отбраната, сценарийно планиране