Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Директор
Център за подкрепа на ядрената сигурност
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 16.00 - 17.30 4056 Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 17700
Л 24.11.2019 г. 9.00 - 17.30 5024 Системи за физическа защита за ядрени и други радиоактивни материали , източници и съоръжения Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 21.12.2019 г. - 22.12.2019 г. 9.00 - 17.30 5024 Преддипломен стаж Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 4.1.2020 г. 9.00 - 17.30 5024 Преддипломен стаж Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800