Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Директор
Център за подкрепа на ядрената сигурност
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник [от 12.2.2019 г. до 26.2.2019 г.] 10.00 - 18.30 5025 Преддипломен стаж Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 58 5800
Л сряда 18.30 - 21.00 1083 Актуални проблеми на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л сряда 18.30 - 21.00 4055 Международни операции Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л петък 10.45 - 12.15 3006 Актуални проблеми на отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 167 16700
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3039 Икономически анализ във вътрешния ред и сигурност Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3039 Икономически анализ във вътрешния ред и сигурност Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3039 Икономически анализ във вътрешния ред и сигурност Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 8.4.2019 г. 15.00 - 18.15 3063 Организация и управление на охранителния бизнес Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 9.4.2019 г. 15.00 - 17.30 3036 Организация и управление на охранителния бизнес Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 10.4.2019 г. 15.00 - 18.15 3036 Организация и управление на охранителния бизнес Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 11.4.2019 г. 14.15 - 17.30 3036 Организация и управление на охранителния бизнес Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800