Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 15.11.2020 г. 9.00 - 17.30 5024 Системи за физическа защита за ядрени и други радиоактивни материали , източници и съоръжения Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 9.00 - 17.30 5024 Преддипломен стаж Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. 9.00 - 17.30 5024 Преддипломен стаж Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800