Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Директор
Център за подкрепа на ядрената сигурност
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Часове за консултации: http://www.e-dnrs.org/?page_id=38