Ректор
Ректор и ректорско ръководство
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 17.9.2020 г. 10.45 - 11.45 П036 Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 177