Заместник-директор
по научноизследователската дейност
Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Служебен E-mail: dmiteva@unwe.bg
Личен E-mail: miteva_diyana@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Онлайн (в платформата Teams)Сряда -11:00-13:00 ч.Четвъртък - 11:00-13:00

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Петър Чобанов, Дияна Митева
Заглавие: Sustainability of CEE on a comparative basis
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Finance, Accounting and Business Analysis Volume 1, Issue 2, 2019
Страници от-до: 112-116
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): online
Място на публикуване (град, държава): online
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: не

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-11/2020
Наименование: ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА
Ръководител: доц. д-р Пресиян Ненкова
Колектив: Проф. д.ик.н. Николай Неновски проф. д.н. Пенчо Пенчев ; доц. д-р Гергана Михайлова гл. ас. д-р Дияна Митева ; гл. ас. д-р Росица Тончева –гл. ас. д-р Янко Христозов ; гл. ас. д-р Петър Стоянов
Описание: международна научна конференция
Начало (година): 2020
Начало (месец): 9
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: не

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Петър Чобанов, Николай Неновски, Гергана Михайлова, Дияна Митева, Ивайла Димитрова, Димитър Чобанов
Заглавие: Финансовата устойчивост в страните от ЦИЕ
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 3
Общ брой страници: 229
Страници от-до: 50-66, 97-101,136-156,179,197-205
Процент участие в съавторство: 23
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 3
Забележка: не

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Дияна Митева
Заглавие: Some Observations of Bank Interest Rates and The Impact of Negative Interest Rates
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Finance, Accounting and Business AnalysisVolume 2Issue 1, 2020
Страници от-до: 42-51
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): online
Място на публикуване (град, държава): online
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://faba.bg/index.php/faba/article/view/33/23

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 9-та Годишна конференция: Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите"
Място на провеждане: Равда
Организатор: Катедра Финанси, УНСС
Автор/и: Дияна Митева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 5
Тема: ИНДИКАТОР ЗА ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА СХЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТ ЦИЕ
Забележка: не

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 9-та Годишна конференция: Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите"
Място на провеждане: Равда
Организатор: Катедра Финанси, УНСС
Автор/и: Дияна Митева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 5
Тема: ИНДИКАТОР ЗА ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА СХЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТ ЦИЕ
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Проф. Димитър Ненков, Дияна Митева
Заглавие: Сравнителен анализ на методите за определяне цената на собствения капитал
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, брой 3, 2018 г.
Страници от-до: 5-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: НЕ

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Дияна Митева
Заглавие: НЯКОИ АСПЕКТИ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЦЕНАТА НА КАПИТАЛА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ ОТ БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ
Наименование на сборник: ЕС – изместеният център и новата периферия
Страници от-до: 113-121
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: НЕ

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД 4/2016
Наименование: Финансова устойчивост в Централна и Източна Европа
Ръководител: доц. д-р Петър Чобанов
Колектив: проф. д.ик.н. Николай Неновски, доц. д-р Гергана Михайлова, гл. ас. д-рДияна Митева
Описание: Изследвана на Финансова устойчивост в Централна и Източна Европа
Начало (година): 2016
Начало (месец): 4
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка: не

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Дияна Митева
Заглавие: The state aid financing as an alternative viechle for the EU financial sector
Наименование на сборник: Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна
Страници от-до: 30-36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Дияна Тодорова Митева
Заглавие: The Contemporary Deposit Insurance Through the Perspective of Bank Resolution and Moral Hazard
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, 2015/1
Страници от-до: 81-91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Дияна Митева
Заглавие: The state aid financing as an alternative viechle for the EU financial sector
Наименование на сборник: Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна
Страници от-до: 30-36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Дияна Митева
Заглавие: The Contemporary Deposit Insurance Through the Perspective of Bank Resolution and Moral Hazard
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, 2015/1
Страници от-до: 81-91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 4
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: ас. д-р Дияна Митева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 294-301
Дата на провеждане: 13.11.2014
Дата на публикуване: 13.11.2014
Наименование на научния форум: ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ
Тема: Нови измерения на моралния риск при гарантиране на депозитите след финансовата криза
Забележка: не

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: УОБ на УНСС гр. Равда
Организатор: Катедра "Финанси" УНСС
Автор/и: ас. д-р Дияна Митева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 27-32
Дата на провеждане: 21.05.2014
Дата на публикуване: 01.02.2015
Наименование на научния форум: Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите? /по примера на ЕС и България/
Тема: The aftercrisis monetary policy and financial framework
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : IS0902
Наименование: System Risk, Financial Crisis and Credit
Ръководител: Prof. Oliver Kessler
Колектив: Oliver Kessler, Brigite Young, Marco Raberto, Charles Danreuter, Diyana Miteva и др.
Описание: Заместник-член, представител на България, в управителния съвет на проекта
Начало: 01.01.2009
Край: 31.12.2013
Забележка: Няма

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : НИД -НП № 9
Наименование: Международна научна конференция "Следкризисният финансов маразъм в Европа и България"
Ръководител: Доц. д-р Стоян Александров
Колектив: Милети Младенов, Дияна Митева, Ирина Казанджиева, Петър Чобанов
Описание: Международна научна конференция
Начало: 01.03.2013
Край: 01.03.2014
Забележка: няма

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : няма
Място на провеждане: София, България
Организатор: Финансово-счетоводен факултет на УНСС в съорганизаторство с Висшето училище по застраховане и финанси
Автор/и: Дияна Митева, Маргарита Митова
Процент участие в съавторство: 80
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 04.11.2013
Дата на публикуване: 04.11.2013
Наименование на научния форум: Девета международна научна конференция на младите учени "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА"
Тема: ИНЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР И ЗАЩИТА НА КЛИЕНТСКИТЕАКТИВИ
Забележка: няма