Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Онлайн (в платформата Teams)Сряда -11:00-13:00 ч.Четвъртък - 11:00-13:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 З 3034 (карта) Прогнозиране на финансовите пазари Финанси - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 З 3034 (карта) Прогнозиране на финансовите пазари Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 З 3034 (карта) Прогнозиране на финансовите пазари Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.2.2024 г. - 11.2.2024 г.
10.2.2024 г. онлайн занятие
11.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Ж 2093)
9.00 - 17.30 Ж 2093 (карта) Парична теория и парична политика - II ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.2.2024 г. - 25.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Ж 2093 (карта) Парична теория и парична политика - II ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 9.3.2024 г. - 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Ж 2093 (карта) Парична теория и парична политика - II ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800