Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Онлайн (в платформата Teams)Сряда -11:00-13:00 ч.Четвъртък - 11:00-13:00
Научни интереси: Защита на инвеститорите,Схеми за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;Схеми за гарантиране на влоговете;Европейско финансово законодателство;Парична политика на Централните банки.