Заместник-директор
по научноизследователската дейност
Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Служебен E-mail: dmiteva@unwe.bg
Личен E-mail: miteva_diyana@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Онлайн (в платформата Teams)Сряда -11:00-13:00 ч.Четвъртък - 11:00-13:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 17.30 5022 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 17.30 5022 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. - 21.2.2021 г. 9.00 - 17.30 5022 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.3.2021 г. 9.00 - 15.00 2112 Поведенчески финанси Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.3.2021 г. - 28.3.2021 г. 9.00 - 15.00 2112 Поведенчески финанси Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800