Заместник-директор
по научноизследователската дейност
Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Служебен E-mail: dmiteva@unwe.bg
Личен E-mail: miteva_diyana@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Онлайн (в платформата Teams)Сряда -11:00-13:00 ч.Четвъртък - 11:00-13:00
Часове за консултации: Онлайн (в платформата Teams)Сряда -11:00-13:00 ч.Четвъртък - 11:00-13:00