Заместник-директор
по научноизследователската дейност
Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Служебен E-mail: dmiteva@unwe.bg
Личен E-mail: miteva_diyana@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Онлайн (в платформата Teams)Сряда -11:00-13:00 ч.Четвъртък - 11:00-13:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 25.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 27.5.2021 г. 16.00 - 18.00 2113 Поведенчески финанси Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 1.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3034 Парична теория и парична политика-второ ниво Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 2113 Поведенчески финанси Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. редовно магистър 48