Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: dnenkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2021/2022г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 3035 (карта) Финансов мениджмънт Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 2100 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2059 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.9.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.9.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 27.11.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 27.11.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800