Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: dnenkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2021/2022г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 5004 (карта) Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 160 16000
Л понеделник 16.00 - 19.15 303К (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 165 16500
Л вторник 08.00 - 11.15 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 167 16700
Л сряда 08.00 - 11.15 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 135 13500
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2059 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 3050 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 5.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 5.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 5.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.4.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.4.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.4.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800