Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2023/2024г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономика бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 16.00 - 19.15 В 2005 (карта) Корпоративни финанси Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 157 15700
Л понеделник 16.00 - 19.15 В 2005 (карта) Корпоративни финанси Икономика на търговията бакалаври редовно 157 15700
Л сряда 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране бакалаври редовно 155 15500
Л сряда 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг бакалаври редовно 155 15500
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 З 3033 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 З 3034 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.5.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.5.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800