Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2021/2022г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 10.1.2024 г. 16.00 З 3034 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 10.1.2024 г. 18.00 З 3034 (карта) Финансов мениджмънт Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2024 г. 15.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2024 г. 15.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 15.1.2024 г. 18.00 З 3031 (карта) Корпоративни финанси Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 22.1.2024 г. 18.00 З 3032А (карта) Корпоративни финанси Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 22.1.2024 г. 18.00 З 3032А (карта) Финансов мениджмънт Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 23.1.2024 г. 17.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 23.1.2024 г. 17.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 24.1.2024 г. 16.00 З 3049 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 2 сем. редовно магистър 48