Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2023/2024г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 157
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика на търговията редовно бакалавър 157
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология редовно бакалавър 150
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия редовно бакалавър 150
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика редовно бакалавър 150
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика редовно бакалавър 150
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране редовно бакалавър 155
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг редовно бакалавър 155
лятна редовна 23.5.2024 г. 16.00 З 3034 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 23.5.2024 г. 18.00 З 3034 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 1.6.2024 г. 10.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 1.6.2024 г. 10.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика на търговията редовно бакалавър 157
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
лятна поправителна 4.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 157
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране редовно бакалавър 155
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг редовно бакалавър 155
лятна поправителна 5.6.2024 г. 16.00 З 3050 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 З 3050 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 17.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 17.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48