Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2021/2022г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.

2024 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Dimiter Nenkov Nenkov
Заглавие: The Most Widely Used Valuation Methods in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Finance, Accounting and Business Analysis, Volume 5, Issue 1
Страници от-до: 1-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): -
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2024 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Dimiter Nenkov Nenkov, Yanko Chavdarov Hristozov
Заглавие: DCF Valuation of Companies: Exploring the Interrelation Between Revenue and Gross Investments
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies (Ikonomicheski izsledvania), 32/7
Страници от-до: 114-138
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Economic Studies, Bulgarian Academy of Science
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: -

2024 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-2 / 2020
Наименование: Актуални проблеми на определяне стойността на акциите на капиталовите пазари (на примера на развитите капиталови пазари и развиващия се капиталов пазар в България)
Ръководител: проф. д-р Димитър Ненков Ненков
Колектив: доц. д-р Янко Чавдаров Христозов, хон. ас. д-р Валя Николаева Василева, докторант Петър Стефанов Рангелов
Описание: Изследване проблемите на оценката на акции на капиталовите пазари
Начало (година): 2020
Начало (месец): 6
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка: -

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научно-практическа конференция "Възможности и перспективи пред оценители и консултанти в съвременните условия"
Място на провеждане: София
Организатор: Сдружение "ОКО - Обучение Консултации Оценки"
Автор/и: Димитър Ненков
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 9
Тема: Настоящите нива на пазара на акции на фона на фундаменталните променливи
Забележка: --

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 6th Annual Monetary and Economic Scientific Conference "The Pandemic Crisis and the Challenges to the Bulgarian and European Economy"
Място на провеждане: UNWE, Sofia
Организатор: Monetary and Economic Research Centre, UNWE
Автор/и: Dimiter Nenkov
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: The S&P 500 Index and the "Super 6" Technology Stocks in the Pandemic Crisis
Забележка: --

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Dimiter Nenkov
Заглавие: PROBLEMS OF RAISING EQUITY CAPITAL TO FINANCE INNOVATIONS BY COMPANIES IN CEE COUNTRIES DURING THE COMING RECESSION
Наименование на сборник: Мережевий бизнес: Становлення, проблемьi, инновацii
Страници от-до: 204-207
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ПУЕТ, Материальi межнародноi науково-практичноi конференции - м. Полтава, 27-28 квiтня, 2020 року
Място на публикуване (град, държава): Полтава, Украина
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: --

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД-НИ 2 / 2020 г/
Наименование: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ (НА ПРИМЕРА НА РАЗВИТИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИВАЩИЯ СЕ КАПИТАЛОВ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ)
Ръководител: Проф. д-р Димитър Ненков
Колектив: Гл.ас. д-р Янко Христозов, хон.ас. д-р Валя Василева, зад. докторант Петър Рангелов
Описание: Основната цел на научно-изследователския проект е широкообхватно и задълбочено изследване на наличната методология за определяне стойността на акциите на развити капиталови пазари, както и спецификата на нейното използване в условията на формиращи се
Начало (година): 2020
Начало (месец): 6
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка: -

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Девета международна научна конференция "Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите"
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Катедра "Финанси" на Университета за национално и световно стопанство
Автор/и: Димитър Ненков
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 5
Тема: Приложение на коефициентите „цена-печалба“ и „цена-счетоводна стойност“ в условията на съвременния капиталов пазар
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Dimiter Nenkov
Заглавие: Bulgarian SOFIX Levels in 2017 According to the "Price-to-Sales" and "Enterprise Value-to-Sales" Ratios
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Finance, Accounting and Business Analysis, Volume 1, Issue 1, 2019
Страници от-до: 33-52
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Public Finance
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ненков, Д., Митева-Бончева, Д.
Заглавие: Сравнителен анализ на методите за определяне цената на собствения капитал
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. “Икономически и социални алтернативи”, бр. 3
Страници от-до: 5-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ненков, Д., Първанова, Р.
Заглавие: За и против премиите за странови риск на формиращи се капиталови пазари
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание „ИДЕС“, бр. 1
Страници от-до: 1-16
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИДЕС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Nenkov, Dimiter
Заглавие: An Analytical Approach to Comparing Actual Vs. Fundamental “Price-to-Sales” and “Enterprise Value-to-Sales” Ratios on the European Stock Market
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Journal of Economics and Business Administration, Volume 4, Issue 4, 2016
Страници от-до: 32-49
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Бурагски свободен университет
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД 14-2016 г.
Наименование: Проблеми на определяне цената на капитала в условията на формиращи се капиталови пазари (на примера на България)
Ръководител: Димитър Ненков
Колектив: Дияна Митева, Росица Първанова
Описание: Теоретично и емпрично изследване на подходите и методите за опоределяне на цената на капитала
Начало (година): 2016
Начало (месец): 4
Край (година): 2018
Край (месец): 3
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Димитър Ненков
Заглавие: Финансово управление за създаването на стойност в компаниите
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономическа мисъл, кн. 6, 2017 г.
Страници от-до: 33-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИИИ на БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Dimiter Nenkov
Заглавие: Relative Valuation and Stock-Market Bubbles
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, Issue 3, 2017
Страници от-до: 363-378
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of National And World Economy
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Димитър Ненков
Заглавие: Предпоставки за манипулиране на резултатите при оценката на действащи предприятия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ, бр. 3, 2017 г.
Страници от-до: 1-19
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Dimiter Nenkov
Заглавие: An Analytical Approach to Comparing Actual Vs. Fundamental "Price-to-Sales" and "Enterprise Value-to-Sales" Ratios on the European Stock Market
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Journal of Economics and Business Administration, Volume IV, Issue 4, 2016
Страници от-до: 32-49
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): -
Място на публикуване (град, държава): -
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Финансово-Економичной Развиток Украйни в Умовах Трансформацийних Перетворень
Място на провеждане: Львов, Украйна
Организатор: Львовский торговельно-економичний университет
Автор/и: Dimiter Nenkov
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 4
Тема: Cost of Capital in Central and Eastern European Emerging Markets and the Mobilization of International Financing for Innovations and Investments
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: VII Межнародная научно-практическая интернет-конференция "Сетевой бизнес: становление, проблемьи, инновации"
Място на провеждане: Полтава, Украйна
Организатор: Полтавский университет економики и торговли
Автор/и: Димитър Ненков
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 4
Тема: Value Creating Potential of Companies as a Factor for the Higher Competitiveness of CEE Countries' Goods and Services
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: International Conference on Applied Business & Economics
Място на провеждане: UNWE, Sofia, Bulgaria
Организатор: ICABE
Автор/и: Dimiter Nenkov
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 9
Тема: An Analytical Approach to Comparing Actual Vs. Fundamental P/S and EV/S RAtios on the European Stock Market
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 3rd MRC Conference
Място на провеждане: UNWE, Sofia, Bulgaria
Организатор: MRC and Department of Finance, University of National and World Economy, Sofia
Автор/и: Dimiter Nenkov
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Тема: Bulgarian SOFIX Levels in 2017 according to the PS and EVS Ratios
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : няма
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: ФСФ на УНСС
Автор/и: Димитър Ненков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция на ФСФ "Криза и икономически растеж"
Тема: Политиката на растеж и създаването на стойност за фирмата
Забележка: под печат

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Димитър Ненков
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Проблеми на определяне на премията за риск и цената на собствения капитал на развиващите се пазари - част 1
Име на списание/издателство: ИДЕС - списание на дипломираните експерт-счетоводители в България, бр. 7, 2012
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 52-65
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Димитър Ненков
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Премията за риск и оценката на обикновени акции на капиталовите пазари
Име на списание/издателство: Сборник "Корпоративните финанси на формиращите се пазари - изследвания и практики"
Място на публикуване: НБУ, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 9-55
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: България

Организатор: УНСС

Автор/и: Димитър Ненков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 92-98

Дата на провеждане: 19.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Накъде след кризата"

Тема: Задава ли се поредният балон на пазара на акции?

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: София, България

Организатор: Нов български университет

Автор/и: Димитър Ненков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 202-209

Дата на провеждане: 12.09.2011

Дата на публикуване: 12.09.2011

Наименование на научния форум: Международна научно-практическа конференция "Корпоративните финанси на формиращите се пазари"

Тема: Перспективи пред развитието на пазара на акции

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : няма

Наименование: Проблеми на оценката, оповестяването и контрола на риска в следприсъединителния период на България към ЕС

Ръководител: Проф. д-р Трифон Трифонов

Колектив: доц. Маргарита Александрова, доц. Силвия Трифонова, доц. Димитър Ненков, доц. Емил Асенов, ас. Калина Кавалджиева, Петя Цекова

Описание: Изследване и анализ на проблемите на риска и неговото управление в българските търговски дружества в реалния и финансовия сектор на настоящия етап, в т.ч.: проявление и индикатори на риска, отчитане на риска във финансовото управление на предприятият

Начало: 01.01.2008

Край: 30.11.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: Равда, България

Организатор: Катедра „Финанси”

Автор/и: Ненков, Д.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8, 19-26

Дата на провеждане: 23.09.2010

Дата на публикуване: 10.12.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България”

Тема: Финансовият мениджмънт и уроците от финансовата криза

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Nenkov, D.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Relative Company-Valuation Methods and Lessons of the Global Financial Crisis

Име на списание/издателство: “Current Issues of Business and Law” (ISSN 1822-9530), Vol. 5

Място на публикуване: Vilnius, Lithuania

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 24, 161–185

Забележка: