Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.50 - 12.20 2030 Обща теория на правото Право - напр. бакалаври редовно 615 61500
Л четвъртък 15.00 - 17.30 4053 Организация на съдебната система и правозащитните институции Право - напр. бакалаври редовно 613 ОССПИ1
Л четвъртък 17.45 - 20.15 4053 Организация на съдебната система и правозащитните институции Право - напр. бакалаври редовно 614 ОССПИ2