Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 11.30 - 13.00 2030 Обща теория на правото Право - напр. бакалаври редовно 615 61500
Л четвъртък 16.00 - 18.30 4053 Общо учение за държавата Право - напр. бакалаври редовно 616 61600
Л петък 08.00 - 10.30 4053 Общо учение за държавата Право - напр. бакалаври редовно 615 61500