Димитър Радев Радев

Проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 633
Кабинет: 1099/1100
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 09:00-11:00ч.
Научни интереси: теория на държавата и правото, философия на правото, конституционно право