Димитър Радев Радев

Проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 633
Кабинет: 1099/1100
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 09:00-11:00ч.

Година: 2012 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 9.02.2012

Място на провеждане: зала 1103

Университет: УНСС

Факултет: Юридически

Катедра: Частноправни науки

Доказателство: Заповед и протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2012 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 14.02.2012

Място на провеждане: каб.1103

Университет: УНСС

Факултет: Юридически

Катедра: Часноправни науки

Доказателство: Протокол и заповед

Забележка:

Брой: 1

Година: 2012 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 14.02.2012

Място на провеждане: каб.1103

Университет: УНСС

Факултет: Юридически

Катедра: Публичноправни науки

Доказателство: Заповед и протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: Равда

Организатор: Юридически факултет на УНСС

Автор/и: Димитър Радев Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 31.03.2011

Дата на публикуване: 31.03.2011

Наименование на научния форум: Национална научна конференция "Българското общество и законодателството"

Тема: Съдът като създател на правни норми

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия за присъждане на научна степен доктор по право на Светла Маринова Маринова

Автор/и: Димитър Радев Радев

Доказателство: СНС по Правни науки при ВАК

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия на хабилитационна тематема "Основни прова но човека" от Бойка чернева

Автор/и: Димитър Радев Радев

Доказателство: публикувано в сайта на Академията на МВР

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 20.12.2010

Място на провеждане: зала 1103

Университет: УНСС

Факултет: Юридически

Катедра: Публичноправни науки

Доказателство: Заповед и протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 05

Място на провеждане: Пловдив

Организатор: колеж по икономика и админитрация

Автор/и: Димитър Радев Радев

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 13.05.2011

Дата на публикуване: 13.05.2011

Наименование на научния форум: Изходът от кризата-поуки, анализи и изводи

Тема: Реформа на съдебната власт

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Димитър Радев Радев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Основни термини използвани в учебния процес. т.3 Политически науки

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 50

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия на монографията на Светла Маринова "Принципите на правото"

Автор/и: Димитър Радев Радев

Доказателство: УИ "Стопанство"

Забележка: