Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2020 г. 16.00 - 17.00 2112 Персонално банкиране Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. редовно магистър 48
31.5.2020 г. 12.00 - 14.00 3037 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
31.5.2020 г. 12.00 - 14.00 3037 Международен банков мениджмънт Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. редовно магистър 48
31.5.2020 г. 9.00 - 12.00 2015 Банково дело Финанси редовно бакалавър 100
14.6.2020 г. 10.00 - 13.00 3049 Банково дело Счетоводство редовно бакалавър 101
14.6.2020 г. 13.00 - 16.00 3049 Банково дело Финансов контрол редовно бакалавър 102