Емил Манолов Хърсев

Доц. д-р Емил Манолов Хърсев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Онлайн (в платформата Teams), Вторник - 15:00 - 19:00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 Е 2110 (карта) Персонално банкиране Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 Е 2112 (карта) Международен банков мениджмънт Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 16.00 - 17.30 110К (карта) Банково дело Счетоводство бакалаври редовно 112 11200
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 З 3034 (карта) Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 14.15 - 15.45 110К (карта) Банково дело Финанси бакалаври редовно 111 11100
Л петък 16.00 - 17.30 110К (карта) Банково дело Финансов контрол бакалаври редовно 101 10100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Регулиране и банкови стандарти Финанси бакалаври дистанционно 928 92800
Онлайн занятие » m-learning курс У 5.11.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Регулиране и банкови стандарти Финанси бакалаври дистанционно 928 9211