Емил Манолов Хърсев

Доц. д-р Емил Манолов Хърсев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Онлайн (в платформата Teams), Вторник - 15:00 - 19:00 ч.

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-14/2018
Място на провеждане: УОБ на УНСС, с. Равда
Организатор: Катедра "Финанси"
Роля в проявата /доказателства за участие/: участие като член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 05
Наименование на научния форум: ЕС – ИЗМЕСТЕНИЯТ ЦЕНТЪР И НОВАТА ПЕРИФЕРИЯ
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Икономически и социален съвет на Република България, участие в изготвяне на становище на тема: „Ускоряване на подготовката за присъединяване на Рeпублика България към Еврозоната“
Място на провеждане: гр.София
Организатор: Икономически и социален съвет на Република България
Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в подготовката на презентация на тема: „Развитие в областта на плащанията” публикуван публичен доклад
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 3
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-6/2017
Наименование: ОЦЕНКА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО МЕТОДА НА СТОХАСТИЧНОТО МОДЕЛИРАНЕ
Ръководител: доц.д-р Емил Манолов Хърсев
Колектив: 1. гл.ас.д-р Ирина Петкова Казанджиева-Йорданова 2. хон.ас. Златин Георгиев Съръстов 3. ас. д-р Елена Петрова Ралинска 4. докторант Свилен Христов Колев
Описание: Оценка на банки
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2020
Край (месец): 04
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-6/2017
Наименование: Оценка на банките в България по метода на стохастичното моделиране
Ръководител: доц. д-р Емил Хърсев
Колектив: aс.д-р Елена Ралинска и др.
Описание: Оценка на банки
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 04
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 17-и финансов ИТ форум “Съвременните технологични двигатели на финансовия сектор”
Място на провеждане: хотел Шератон, София
Организатор: ICT Media и ISACA - Sofia Chapter
Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в подготовката на презентация на тема: „Развитие в областта на плащанията”
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 04
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Трансформации в банковите индустрии“
Място на провеждане: гр. София, България
Организатор: Експертен и консултативен съвет по приложна икономика към НБУ
Роля в проявата /доказателства за участие/: водещ гост на дискусията /доклад/
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 02
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Експертен съвет и изработване предложения от ФКИ по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за КФН
Място на провеждане: гр. София, България
Организатор: КФН
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник /протокол/
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 12
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД-НП-6/2016
Наименование: Икономическата (не)свобода
Ръководител: доц. д-р Пресияна Ненкова
Колектив: доц. д-р Пресияна Ненкова, проф. М. Младенов, доц. Е. Хърсев, д-р Д. Митева, д-р Я. Христозов
Описание: научна конференция
Начало (година): 2016
Начало (месец): 04
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-4/2013
Наименование: "Eфекти от регулаторната намеса на международните финансови институции върху банковата система на Eвропейския съюз и България"
Ръководител: доц.д-р Емил Хърсев
Колектив: доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова д-р Вилимир Йорданов Йорданов з.докт. Божана Пламенова Венедиктова з.докт.Даниела Цветанова Станева-Петкова
Описание: Научноизследователски проект е посветен на задълбочаване и разширяване на научните публикации и практиката в полето ИНВЕСТИЦИИ. Акцентира се на институционалните инвеститори, по-конкретно на банките, които играят такава роля на пазара. Това е едно ин
Начало (година): 2013
Начало (месец): 04
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-4/2013
Наименование: "Eфекти от регулаторната намеса на международните финансови институции върху банковата система на Eвропейския съюз и България"
Ръководител: доц.д-р Емил Хърсев
Колектив: доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова д-р Вилимир Йорданов Йорданов з.докт. Божана Пламенова Венедиктова з.докт.Даниела Цветанова Станева-Петкова
Описание: Научноизследователски проект е посветен на задълбочаване и разширяване на научните публикации и практиката в полето ИНВЕСТИЦИИ. Акцентира се на институционалните инвеститори, по-конкретно на банките, които играят такава роля на пазара. Това е едно ин
Начало (година): 2013
Начало (месец): 04
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-10/2015
Наименование: Международен научна конференция на тема: „СЛЕДКРИЗИСНИЯТ ФИНАНСОВ СВЯТ – СТАГНАЦИЯ ИЛИ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА“
Ръководител: доц.д-р Стоян Александров
Колектив: проф.д-р Милети Младенов, доц.д-р Емил Хърсев, гл.ас.д-р Ирина Казанджиева, гл.ас.д-р Росица Тончева, ас.д-р Дияна Митева, ас.д-р Елена Ралинска, ас.д-р Янко Христозов
Описание: Целта на проекта за международна научна конференция на тема „Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна“ е да бъдат анализирани и дискутирани посочените по-горе въпроси чрез представяне на конкретни изследвания под формата на науч
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-4/2013
Наименование: "Eфекти от регулаторната намеса на международните финансови институции върху банковата система на Eвропейския съюз и България"
Ръководител: доц.д-р Емил Манолов Хърсев
Колектив: доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова д-р Вилимир Йорданов Йорданов з.докт. Божана Пламенова Венедиктова з.докт.Даниела Цветанова Станева-Петкова
Описание: Научноизследователски проект е посветен на задълбочаване и разширяване на научните публикации и практиката в полето ИНВЕСТИЦИИ. Акцентира се на институционалните инвеститори, по-конкретно на банките, които играят такава роля на пазара. Това е едно ин
Начало (дд.мм.гггг): 19.04.2013
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2015
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-9/2014
Наименование: Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите? /по примера на ЕС и България/”
Ръководител: Доц. д-р Стоян Александров
Колектив: Проф. д-р Милети Младенов, Доц. д-р Емил Хърсев, гл. ас. д-р Ирина Казанджиева, ас. д-р Дияна Митева
Описание: международна научна конференция
Начало (дд.мм.гггг): 07.05.2014
Край (дд.мм.гггг): 31.03.2015
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : НИД -НП № 9/2013
Наименование: Международна научна конференция "Следкризисният финансов маразъм в Европа и България"
Ръководител: доц.д-р Стоян Александров
Колектив: Милети Младенов, Стоян Александров, Емил Хърсев, Петър Чобанов, Дияна Митева, Ирина Казанджиева
Описание: международна научна конференция
Начало (дд.мм.гггг): 01.03.2013
Край (дд.мм.гггг): 01.03.2014
Забележка:

2013 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-4/2013
Наименование: "Eфекти от регулаторната намеса на международните финансови институции върху банковата система на Eвропейския съюз и България"
Ръководител: доц.д-р Емил Манолов Хърсев
Колектив: доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова д-р Вилимир Йорданов Йорданов з.докт. Божана Пламенова Венедиктова
Описание: Научноизследователски проект е посветен на задълбочаване и разширяване на научните публикации и практиката в полето ИНВЕСТИЦИИ. Акцентира се на институционалните инвеститори, по-конкретно на банките, които играят такава роля на пазара.
Начало (дд.мм.гггг): 19.04.2013
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2015
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Проект на национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 г.
Отговорна институция: МИЕТ
Доказателство: участие в кръгли маси и Национален семинар
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Отговорна институция: МИЕТ
Доказателство: участие в консултативни групи
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Отговорна институция: БНБ
Доказателство: участие в консултативни групи, участие в частите за регламентирането на операциите с електронни пари
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Финанси" УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет
Дата на провеждане: 27.09.2012
Наименование на научния форум: Финансовата система на България н контекста на финансовите торбуленции в Европа
Забележка: няма

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : няма

Място на провеждане: Равда, България

Организатор: УНСС, катедра "Финанси"

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет

Дата на провеждане: 19.06.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема "Накъде след кризата" /с акцент върху финансовия сектор

Забележка: не

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Съвет за енергийна ефективност

Място на провеждане: МС

Организатор: МРРБ

Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад, становище

Дата на провеждане: юли 2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: БСК

Място на провеждане: БСК

Организатор: БСК

Роля в проявата /доказателства за участие/: становище по икономическата реформа

Дата на провеждане: ноември 2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: НСПСС

Място на провеждане: БНБ

Организатор: АББ, МФ, БНБ

Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад по развитие на платежните системи

Дата на провеждане: ноември 2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Консултативен съвет по икономическа и финансова интеграция

Място на провеждане: МС

Организатор: АББ, МФ, МС

Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад за новите законодателни инициативи в областта на финансовия сектор в европейския съюз

Дата на провеждане: ноември 2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)

Наименование: Закон за платежните услуги и платежните системи

Отговорна институция: БНБ

Доказателство: участие в консултативни групи

Забележка: участие в частите за лицензиране на платежни институции и платежни оператори

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : няма

Наименование: Осигуряване на свързаност на БИСЕРА 7 Евро със SEPA clear

Ръководител: Любомир Цеков

Колектив: доц. д-р Емил Хърсев, доц. д-р Павлина Аначкова, Михаил Димов

Описание: Разработване на технологични схеми и процедури за търговски банки

Начало: 01.06.2010

Край: 01.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : няма

Наименование: Система за ефективно управление на финансите

Ръководител: Референдум

Колектив: доц. д-р Емил Хърсев

Описание: Национално телевизионно предаване

Начало: 01.12.2010

Край: 01.12.2010

Забележка: диспут в Българска национална телевизия

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза

Автор/и: доц. д-р Венелина Георгиева Трифонова

Доказателство: рецензия

Забележка: